privacybeleid

BEDRIJFSGEGEVENS

Hotel de Linde – KvK nr: 90101987 
Contactgegevens: info@delindekloosterzande.nl / 0114-681320

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De Linde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Wij gebruik deze gegevens om de bestelling met jou als klant zo goed mogelijk te laten verlopen en omdat ik wettelijk verplicht ben om deze te verzamelen. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die De Linde verwerkt:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer 

MET WELK DOEL WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De Linde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je gegevens worden gebruikt voor het maken van reserveringen betreffende een overnachting.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor het afhandelen van jouw betaling en het versturen van een factuur
– Gegevens van Google Analytics op onze website. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om onze website te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De Linde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

De Linde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en strikt noodzakelijk, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

MET WIE WORDEN DEZE GEGEVENS GEDEELD?

De Linde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de belastingdienst of boekhouder. 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

De Linde gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Linde gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Linde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@delindekloosterzande.nl 
De Linde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De Linde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.